เครื่องเล่น cd mp3 รถยนต์

JVC | KW-R900BT

MC 130622140707CD (2DIN) สำหรับฟังเพลงเสียงดีคุณภาพสูง รองรับสมาร์ทโฟน iPhone, Android

JVC | KW-R500U

JVC kwr500u 200CD (2DIN) USB, MP3 และ AUX-IN และสามารถเปลี่ยนสีไฟได้