อุปกรณ์ต่อพ่วง

JVC KS-U39 (IPOD USB VIDEO CABLE)

สายสัญญาณ USB สำหรับภาพและเสียง เพื่อเชื่อมต่อ iPod/iPhone

PIONEER CD-IV202AV (APP radio for Apple)

AppRadio Mode App VGA/USB Interface Cable for iPhone 5 or 5th Generation iPod touch

JVC KS-U30B (IPOD VIDEO CABLE)

สายสัญญาณ USB สำหรับภาพและเสียง เพื่อเชื่อมต่อ iPod/iPhone แบบสาย RCA

PIONEER CD-IU51V (IPOD VIDEO CABLE)

สาย USB J-LINK สำหรับเชื่อมต่อ iPod / iPhone ให้ดูวีดีโอผ่านเครื่องเล่นได้