เครื่องเล่น cd mp3 รถยนต์

JVC | KW-R900BT

MC 130622140707CD (2DIN) สำหรับฟังเพลงเสียงดีคุณภาพสูง รองรับสมาร์ทโฟน iPhone, Android