โปรเซสเซอร์ (dsp)

HELIX | DSP

HELIX NEW DSP 200โปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดพร้อมพลังประมวลผลจากชิพ Analog device 56bits/ 172Mhz

HELIX | DSP PRO

HELIX DSP PRO 200DSP 64บิต พร้อมเอาท์พุทต์ 10 แชลแนลเครื่องแรกของโลก ได้รับรางวัล EISA Award 2015

MATCH | DSP

MATCH DSP 200โปรเซสเซอร์ 56 บิต 6 แขลแนล ประสิทธิภาพสูงด้วยชิพ Asahi-Kasei