ลำโพงแยกชิ้น 3 ทาง

BLAM | LIVE 165.300

BLAM LIVE 165300 2006.5" 3 ทาง เป็นลำโพงแนวเสียงคอนเสิร์ตจากฝรั่งเศส กำลังวัตต์ 125-250w

MOREL | ELATE 3-WAYS

3 ทาง สำหรับนักฟังเพลงที่หลงไหลในเสียงร้อง นิยามของลำโพง "เสียงใสกิ้งและมิติเสียงอย่างยากที่จะเชื่อ"